Tytuł: Sport & Business
Autorzy: Redakcja: H. Mruk
ISBN: 83-923047-0-5
Wydawca:  2005
Język: POL
 

Indeks:

I. Wstęp
- Prof. dr hab. Henryk Mruk - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
- Od redakcji Piotr Matecki, Piotr Jardanowski - Sport & Business Foumtion
- Uczestnicy o konferencji
- Sport w nauczaniu Jana Pawia II
- Piotr Matecki - Sport & Business Foundation
- Idea sportu a sportowy biznes - gdzie są granice?
- Zenon Laskowik

II. Sportowy produkt rynkowy
- Igrzyska Olimpijskie jako produkt marketingowy - Artur Łobanowski (Dream Factory)
- Marketingowy cykl życia gwiazdy sportu - Maciej Ryszkowski (Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie)
- Zajęcie wolnej pozycji jako opcja plasowania widowiska sportowego - Janusz Klisiński (Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, Politechnika Częstochowska)
- Możliwości zastosowania analizy potencjału zawodników do prognozowania wyników spotkań na przykładzie wybranych dyscyplin sportowych - Beata Fabisiak
- Jak wykorzystać unikalne wydarzenia sportowe w procesie rebrandingu. Na przykładzie case'u "Rejs dookoła świata z Bank BPH" - Agnieszka Juszkis (Victoria Promotion)
- Rekreacyjno-wypoczynkowa przestrzeń meczu piłki nożnej - Janusz Klisiński (Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, Politechnika Częstochowska)
- Dobre pomysły! Dobre rozwiązania! - Grzegorz Kułaga
- Strategia rozwoju polskiej piłki nożnej Stefan Szymanski (Imperial College London, Tanaka Business School)
- Początki małej ligi baseballowej - Beata Kaszuba (Mała Liga Baseballowa, Biuro Regionu Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu)
- Dynamiczny rozwój nowych dyscyplin sportowych w Polsce na przykładzie beach soccera - Michał Sieczko (Polska Federacja Beach Soccera)

III. Organizacyjne aspekty biznesu sportowego
- Zasoby organizacji sportowych i źródła ich pozyskiwania w procesie rozwoju kultury fizycznej - Zygmunt Waśkowski (AE Poznań)
- Park wodny w Tarnowskich Górach jako miejsce organizacji zawodów sportowych w pływaniu. Analiza głównych problemów organizacyjnych. - Wojciech Giergiel (Park Wodny w Tarnowskich Górach)
- Kompleksowe doskonalenie systemu zarządzania klubem piłkarskim na przykładzie WKP Lech Poznań - Robert Blaszczyk, Szymon Cyfert (IDS Scheer)
- Profesjonalny klub sportowy - podstawowa jednostka organizacyjna kultury fizycznej czy przedsiębiorstwo sportowe? Cele i zadania klubów w warunkach komercjalizacji sportu - Dariusz Kuczyński (AWFiS Gdańsk)
- Imprezy o charakterze masowym. Rozwój i skala zjawiska przestępczości działania służb porządkowych - nadkom. Tomasz Trawiński, kom. Maciej Nestoruk, st. asp. Tomasz Haremza
- Klub sportowy w Polsce a kreowanie marki. O tym jak organizacja rynku klubów sportowych ogranicza możliwości rynkowe tych organizacji - Michał Szustak (MarketingSportowy.pl)

IV. Finanse w biznesie sportowym
- Rozwój angielskiej ligi piłkarskiej - PREMIER LEAGUE - Stefan Szymanski (Imperial College London, Tanaka Business School)
- Finanse polskiego pływania - Krzysztof Usielski (Polski Związek Pływacki)
- Koncepcja stworzenia warunków finansowych wspierających rozwój polskiego sportu - Wojciech Witkowski ("Groclin - Dyskobolia" S.S.A.)
- Ekonomiczne aspekty funkcjonowania klubów piłkarskich w Polsce - Małgorzata Perz (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
- Warunki ekonomiczne dla marketingu sportowego w systemie
podatkowym w Polsce - Wojciech Witkowski ("Groclin - Dyskobolia" S.S.A.)
Sponsoring jako źródło dochodów klubów piłkarskich - Małgorzata Perz (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)

V. Materiały dodatkowe
- International Management Group
- Sportfive
- Sport & Business Foundation
- Historia Gatorade
- Europejski Rok Edukacji poprzez Sport na przykładzie ogólnopolskiej kampaniii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" 2004