Tytuł: Marketing Sportu
Autorzy: Andrzej Sznajder
ISBN: 978-83-208-1793-3
Wydawca:  PWE
Język: POL
 

INDEKS:
Wstęp

Rozdział 1: Rozwój współczesnego sportu - profesjonalizacja, komercjalizacja i globalizacja
1.1. Profesjonalizacja i komercjalizacja sportu
1.2. Umiędzynarodowienie i globalizacja sportu

Rozdział 2: Koncepcja marketingu sportu i jego uwarunkowania
2.1. Relacje między sportem a biznesem
2.2. Marketing przez sport
2.3. Marketing sportu
2.4. Etapy rozwoju marketingu sportu

Analizy studiów przypadków
2.1 Marketing przez sport w kampanii promocyjnej firmy Coca-Cola "Piłka zbliża. Podaj dalej".
2.2 Koncepcja powiązań między biznesem a sportem. Przypadek firmy Comarch i KS Cracovia.
2.3 Połączenie Lecha Poznań i Amiki Wronki jako fuzja komplementarna
2.4 Nowa strategia marketingowa klubu FC Barcelona

Rozdział 3: Charakterystyka rynku sportu
3.1. Specyficzne cechy rynku sportu
3.2. Rodzaje podmiotów na rynku sportu
3.3. Kluby sportowe jako podmioty prowadzące działania marketingowe i źródła ich przychodów
3.4. Rynek sportu a rynek reklamowo-sponsoringowy (promocyjny)
3.5. Pierwotny a wtórny rynek sportu

Rozdział 4: Podmioty na rynku sportu
4.1. Nabywcy (kibice) na rynku sportu i segmentacja rynku
4.2. Pośrednicy na rynku sportu i inne firmy usługowe
4.3. Zarządzanie relacjami z klientami organizacji sportowych

Rozdział 5: Produkty sportu
5.1. Istota produktów sportu
5.2. Produkty sportu sprzedawane w sposób scentralizowany i zdecentralizowany
5.3. Infrastruktura sportu
5.4. Produkty klubowe - merchandising
5.5. Prawa telewizyjne jako produkty sportu
5.6. Marka organizacji sportowych i strategie marki

Analizy studiów przypadków
5.1 Bundesliga jako produkt i sposoby pozyskiwania przychodów przez organizację nią zarządzającą
5.2 English Premier League jako produkt i źródła przychodów
5.3 Zmiana systemu identyfikacji wizualnej Międzynarodowej Federacji Koszykówki (FIBA)

Rozdział 6: Dystrybucja i ceny produktów sportu
6.1. Pośrednicy handlowi i systemy dystrybucji
6.2. Sposoby ustalania cen i strategie cenowe

Rozdział 7: Promocja organizacji sportowych
7.1. Charakterystyka promocji i przydatność różnych jej form w marketingu sportu
7.2. Zakres decyzji promocyjnych organizacji sportowych
7.3. Formy promocji stosowane przez organizacje sportowe

Rozdział 8: Nowe media w marketingu organizacji sportowych
8.1. Charakterystyka Internetu i jego przydatność w marketingu sportu
8.2. Działania promocyjne organizacji sportowych w Internecie i programy lojalnościowe
8.3. Charakterystyka witryny WWW w marketingu klubu sportowego

Rozdział 9: Sponsoring sportu
9.1. Charakterystyka sponsoringu sportu i jego uwarunkowania
9.2. Rozwój sponsoringu i czynniki zwiększające szanse organizacji sportowych na pozyskiwanie sponsorów
9.3. Rodzaje sponsoringu
9.4. Zakres decyzji podejmowanych przez sponsora
9.5. Analiza skuteczności i efektywności sponsoringu
9.6. Zasady opracowywania właściwej oferty dla sponsora przez organizację sportową

Analiza studium przypadku
9.1 Oferta ATP dla sponsorów

Zakończenie
Bibliografia