Tytuł: Marketing w biznesie sportowym
Autorzy: Janusz Klisiński
ISBN: 978-83-88587-24-5
Wydawca:  Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu (2008)
Język: POL
 
Spis treści:

Rozdział I
Zarządzanie marketingowe w sporcie
1.1. Zarządzanie sportem i przemysł sportowy
1.2. Orientacja marketingowa organizacji sportowej
1.3. Rola marketingu w planowaniu działalności organizacji sportowej
1.4. Proces zarządzania marketingowego w sporcie

Rozdział II
Zachowanie konsumenta sportowego
2.1. Postrzeganie sportu i zachowań rynku sportowego
2.2  Model zachowania konsumenta w sporcie
2.3. Znaczenie czynników środowiskowych w sporcie
2.4. Znaczenie czynników osobowych w sporcie
2.5. Podejmowanie decyzji o więzi ze sportem

Rozdział III
Rola badań marketingowych w sporcie
3.1 System Informacji Marketingowej w organizacji sportowej
3.2 Pierwotne badania marketingowe w sporcie

Rozdział IV
Segmentacja rynku sportowego
4.1. Istota segmentacji rynku sportowego
4.2. Kryteria segmentacji rynku sportowego

Rozdział V
Produkt sportowy
5.1. Struktura rzeczywistego produktu sportowego
5.2. Rozwój produktu sportowego
5.3. Mecz piłki nożnej jako produkt sportowy

Rozdział VI
Marketingowa polityka cen w sporcie

Rozdział VII
Promocja sportu
7.1. Reklama w sporcie
7.2. Sprzedaż osobista produktu sportowego
7.3. Promocja uzupełniająca w sporcie
7.4. Public relations w sporcie
7.5. Programy lojalnościowe zaprojektowane dla poprawy frekwencji w sporcie.
7.6. Programy lojalnościowe skierowane przeciw rezygnacjom z udziału w sporcie

Rozdział VIII
Miejsce / dystrybucja w sporcie
8.1. Obiekty sportowe, ich lokalizacja, topografia
i wizerunek
8.2. Zarządzanie kanałami dystrybucji w sportach widza

Rozdział IX
Nowoczesny marketing w sporcie
9.1. Sportowy marketing partnerski
9.2. Kompleksowy marketing jakości w sporcie

Rozdział X
Marketing nabywcy instytucjonalnego produktów sportowych
10.1. Sponsor sportowy
10.2. Licencjobiorca produktu sportowego
10.3. Źródła przychodów pierwszoligowych klubów piłki nożnej w Polsce

Podsumowanie
Bibliografia

Razem 126 stron

"3 pytania" do Janusza Klisińskiego