Tytuł: Teoria i praktyka marketingu w sporcie i biznesie sportowym
Autorzy: zbiór tekstów pod redakcją Janusza Klisińskiego
ISBN: 978-83-88587-23-8
Wydawca:  Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu (2008)
Język: POL
 
Lista artykułów:
- Edward Chrzan: Potencjał rynku usług sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży
- Sławomir Kowalski: Segmentacja odbiorców widowiska sportowego i jej wpływ na kształtowanie produktu marketingowego
- Janusz Klisiński, Zbigniew Widera: Marketingowe aspekty finansowania sportu i inwestycji sportowych przez podmioty rynku biznesowego w Polsce na tle strategii do roku 2015
- Bartosz Krawczyński, Piotr Wojdakowski: Witryna WWW jako narzędzie komunikacji klubu z otoczeniem na przykładzie klubów piłki nożnej
- Małgorzata Posyłek: Sponsorzy CKM ,,Włókniarz" podmiotami finansującymi kluby i wydarzenia sportowe poprzez współpracę o charakterze promocyjno-reklamowym
- Zygmunt Waśkowski: Kształtowanie relacji partnerskich z interesariuszami na przykładzie KKS Lech Poznań
- Piotr Wojdakowski, Bartosz Krawczyński: Turystyka sportowa: motywy wyjazdów a rdzeń produktu
- Regina Dyjak: Marketing w turystyce sportowej w regionie częstochowskim
- Marcjanna M. Augustyn: Key trends in European sport tourism marketing
- Jolanta Zysko: The development of transnational sports policy
in the contemporary European market
- Packianathan Chelladurai: Product mix of core services in sport
- Andrzej Hadzik, Joanna Kantyka: Health and recreation services on the health resorts areas
- Izabella Sowier-Kasprzyk: Active tourism and its promotion in the north part of Krakowsko-Czestochowska Upland

Razem 130 stron