Tytuł: Finanse i Marketing w Sporcie
Autorzy: Janusz Klisiński
ISBN: 978-83-88587-18-4
Wydawca:  Wydawnictwo WSEiA, Bytom
Język: POL
 
Spis artykułów
- Segmentacja rynku uzdrowiskowego w Polsce
- Stopień satysfakcji z oferty instytucji sportowo-rekreacyjnej. Studium przypadku
- Kapitał globalnych marek sportowych
- Sponsoring sportowy w warunkach globalizacji
- Przykłady finansowania infrastruktury kultury fizycznej w turystyce sportowej
- Finansowanie sportu amatorskiego na przykładzie Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej
- Rola menedżera sportowego w zarządzaniu klubami sportowymi
- Podstawowe uwarunkowania marketingowego zarządzania małymi klubami sportowymi w regionie częstochowskim
- Historia i zakres działalności Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego przy Politechnice Częstochowskiej
- Produkt sportowy w klubie piłkarskim na przykładzie LKS "Jedność" Boronów
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie jako czynnik stymulacji produktu sportowo-rekreacyjnego regionu w latach 2007-2008
- Marketingowe aspekty organizacji imprez sportowych ze szczególnym uwzględnieniem promocji na przykładzie 1 Biegu Częstochowskiego
- Osobliwości tworzenia pozytywnego wizerunku obiektu sportowego na przykładzie centrów narciarskich
- Miejsce sportu i rekreacji fizycznej w spędzaniu czasu wolnego przez uczniów
- Finansowanie działalności uczniowskich klubów sportowych w zakresie kultury fizycznej i turystyki
- The segmentation ofhealth tourism as an example of management skills in sport tourism
- Development trends ofwellness tourism in selected European countries

Razem 206 stron