Tytuł: Zarządzanie Polskim Sportem w Gospodarce Rynkowej
Autorzy: red.nauk. Bogdan Sojkin i Zygmunt Waśkowski
ISBN: 978-83-7417-579-1
Wydawca:  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Język: POL
 
Indeks:

Wstęp Bogdan Sojkin, Zygmunt Waśkowski

Część A
MARKETING W ZARZĄDZANIU SPORTEM

>Andrzej Smoleń, Zbigniew Pawlak - Marketing jako funkcja zawodowych klubów sportowych
>Bogdan Sojkin - Marketing w działalności krajowego związku sportowego
>Szymon Tarant - Strategie marketingowe organizatorów imprez jeździeckich w Polsce
>Sławomir Kowalski - Analiza marketingowych aspektów i celów funkcjonowania piłkarskich klubów sportowych w okręgu częstochowskim
>Tadeusz Pokusa - Marketing i cele działania żużlowego klubu sportowego w aspekcie jubileuszu 50-lecia Kolejarza Opole
>Monika Tatarczuk - Marketing relacji w kształtowaniu konkurencyjności na rynku usług sportowych oferowanych przez szkoły tańca
>Dorota Lipka-Nowak, Joanna Rybak - Planowanie strategiczne i operacyjne międzynarodowej imprezy sportowej
>Łukasz Dziarmaga - Marketing sportu w procesie globalizacji na przykładzie sportu jeździeckiego
>Agata Jonas - Postrzeganie klubu sportowego przez rodziców młodych zawodników
>Ewa Jerzyk - Celebryci sportu - wizerunek sportowca w promocji marki
>Agnieszka Widawska-Stanisz - Zaangażowanie sportowców w kampanie marketingu społecznego jako element kształtowania ich publicznego wizerunku
>Anna Rogala - Public relations w organizacjach sportowych
>Mariusz Woźniakowski - Wykorzystanie narzędzi public relations w internecie przez kluby piłkarskie
>Aleksandra Kaniewska-Sęba - Marketing skierowany do kobiet jako obszar marketingowego działania w branży sportowej
>Renata Nestorowicz, Małgorzata Bronikowska - Pokolenie 50+ jako segment docelowy organizatorów zajęć rekreacyjno-sportowych

Część B
SPOŁECZNO-GOSPODARCZE UWARUNKOWANIA ZARZĄDZANIA SPORTEM

>Magdalena Sobocińska - Uwarunkowania uczestnictwa Polaków w sporcie
>Paweł Bartkowiak, Tomasz Olejniczak - Preferencje sportowe mieszkańców aglomeracji miejskiej na przykładzie Poznania
>Edyta Gołąb-Andrzejak - Turystyka sportowa w Polsce - stan i perspektywy rozwoju
>Edward Chrzan - Rekreacja fizyczna w życiu młodzieży województwa śląskiego jako jeden z powodów tworzenia biznesu sportowego
>Damian Makowski - Wykorzystanie postawy proaktywnej i innowacyjności kibiców w działalności klubów piłkarskich w Polsce
>Beata Glinkowska - Wizja rozwoju polskiego sportu na przykładzie Stowarzyszenia Sportowego Klub "Dragon" w Łodzi
>Zygmunt Waśkowski - Kompetencje menedżera sportu i determinanty ich kształtowania
>Joanna Cewińska, Małgorzata Striker - Controlling personalny w klubie sportowym
>Krystian Zawadzki - Wydatki na infrastrukturę stadionową w ramach Euro 2012 i źródła ich finansowania
>Zbigniew Pawlak, Andrzej Smoleń - Finanse zawodowych klubów piłkarskich w świetle rocznych sprawozdań finansowych
>Jolanta Witek, Arkadiusz Szczerbo-Niefiedowicz - Wpływ środków pomocowych na rozwój sportu dzieci i młodzieży
>Bogdan Wankiewicz - Rozwój Szkół Mistrzostwa Sportowego - źródła finansowania z uwzględnieniem samorządu terytorialnego
>Cezary Gradowicz - Logistyka organizowania imprez sportowych
>Roman Garbiec - Formy ubezpieczenia w sporcie
>Stefan Bosiacki, Joanna Śniadek - Sport jako instrument promocji miasta na przykładzie Poznania
>Karol Krajewski, Zbigniew Walczak - Strategia rozwoju lokalnego poprzez sport i rekreację - case study gmina Gniewino
>Katarzyna Łazorko - Wykorzystanie nordic walkingu w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej gminy- przykład Olsztyna koło Częstochowy