Tytuł: Przedsiębiorczość w sporcie. Zasady i praktyka
Autorzy: Redakcja: M. Bednarczyk, K. Nessel
ISBN: 978-83-7556-853-0
Wydawca:  CeDeWu
Język: POL
 
Kliknij na obrazek aby otrzymać w przyszłości informacje o tej książce!
SPIS TREŚCI
Wprowadzenie (Małgorzata Bednarczyk, Karolina Nessel) 13

CZĘŚĆ I. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCA W SPORCIE
Rozdział 1: Istota przedsiębiorczości w sporcie - panel praktyków (Małgorzata Bednarczyk)
Rozdział 2: Kompetencje przedsiębiorcze (Amadeusz Musztyfaga, Karolina Myśliwiec)
Rozdział 3: Źródła inspiracji przedsięwzięć na rynku sportowym (Ewa Wszendybył-Skulska)

Część II. UWARUNKOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SPORCIE
Rozdział 4: Rynek i produkt sportowy (Karolina Nessel)
Rozdział 5:  Popyt na rynku sportowym (Krzysztof Jakóbik, Karolina Nessel)
Rozdział 6: Podaż na rynku sportowym (Szczepan Kościółek, Karolina Nessel)
Rozdział 7: Przedsiębiorstwa i organizacje sportowe - uwarunkowania prawne (Małgorzata Kurleto)
Rozdział 8: Zobowiązania podatkowe przedsiębiorstw i organizacji sportowych (Igor Perechuda)
Rozdział 9: Przedsiębiorstwo sportowe w przestrzeni wirtualnej (Sebastian Kopera)
Rozdział 10: Przedsiębiorczość międzynarodowa w sporcie (Karolina Nessel)
Rozdział 11: Zagrożenia dla bezpieczeństwa w sporcie (Marek Zawartka)
Rozdział 12: Zarządzanie w sporcie w świetle aksjologii (Józef Lipiec)

Część III. PLANOWANIE I REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ SPORTOWYCH
Rozdział 13: Planowanie przedsięwzięć w sporcie (Marta Najda-Janoszka)
Rozdział 14: Planowanie finansowe w organizacji sportowej (Elżbieta Marcinkowska)
Rozdział 15: Analiza i zarządzanie ryzykiem w organizacji sportowej (Igor Perechuda)
Rozdział 16: Zarządzanie marketingowe w organizacji sportowej (Ewa Grabińska, Karolina Nessel)
Rozdział 17: Marka sportowa (Małgorzata Bednarczyk, Małgorzata Kurleto)
Rozdział 18: Sponsoring sportu (Małgorzata Bednarczyk, Małgorzata Kurleto, Marta Najda-Janoszka)
Rozdział 19: Współpraca z mediami w sporcie (Michał Pacuda)
Rozdział 20: E-komunikacja marketingowa w organizacji sportowej (Karolina Nessel)
Rozdział 21: Media społecznościowe w sporcie (Sebastian Kopera, Szczepan Kościółek) Rozdział 22: Formy wspierania przedsiębiorczości w sporcie (Przemysław Jastrzębski, Szczepan Kościółek)

Razem 473 strony