Tytuł: Marketing Sportowy – Teoria i Praktyka
Autorzy: Red. naukowy: H. Mruk
ISBN: 83-920556-0-8
Wydawca:  Impact Consulting sp. z o.o., Poznań 2004
Język: POL
 

Indeks:

Wstęp
- Prof. dr hab. Henryk Mruk - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
- Piotr Matecki, Piotr Jordanowski- Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
- Uczestnicy o konferencji
- Wzajemne przenikanie się elementów marketingu, zarządzania, medycyny oraz psychologii we współczesnym sporcie - Prof. dr hab. Janusz Klisiński.

Liderowanie w sporcie
- Sportowiec jako lider - Prof. dr hab. HenrykMruk
- ABC promocji własnych wyników według Roberta Korzeniowskiego - Robert Korzeniowski
- Rola przywództwa w sportach zespołowych – Adam Bekier

Sponsoring sportowy

- Program sponsorski - sukces czy jego brak? - Tomasz Redwan.
- Niekonwencjonalne działania promocyjne w mediach – Konrad Pudło.
- Sponsoring sportowy jako skuteczne narzędzie komunikacji - Monika Kunc, Radosław Wróblewski
- Sport - skuteczny nośnik promocji - Michał Górzyński.
- Sponsoring po polsku - Wojciech Pysiewicz.
- Sponsoring sportowy w działalności marketingowej przedsiębiorstw i czynniki warunkujące jego skuteczność - Marcin Gad.
- Sport żużlowy jako przykład aktywności sponsorskiej przedsiębiorstw o zasięgu lokalnym - Dr Sławomir Kowalski.
- Przykłady wykorzystania sportu jako elementu zintegrowanych i długofalowych działań promocyjnych przedsiębiorstwa - Anna Konieczna, Witek Lipiński.
- Pieniądze w sporcie -Wojciech Pysiewicz
- Zakres dopuszczalnej ingerencji polskich związków sportowych w prawa i wolśności osobiste zawodnika w odniesieniu do sponsoringu sportowego - Dr Marcin Wojcieszak

Konsument w sporcie
- Model zachowania konsumenta w sporcie - Prof. dr hab. Janusz Klisiński.
- Dlaczego ludzie chodzą na mecze, czyli o religijnych aspektach piłki nożnej - Artur Zawadzki
- Występowanie zachowań agresywnych w środowisku kibiców piłkarskich i ich wpływ na frekwencję na stadionach. Jakość organizowanych imprez sportowych oraz oczekiwania w tym zakresie - Piotr Matecki, Piotr Jordanowski
- Oferta gadżetów klubu piłkarskiego na przykładzie LECHA POZNAŃ - Piotr Matecki

Marketing relacji a marketing sportowy
- Istota relacji w marketingu sportowym na przykładzie Lecha Poznań - Dr Marcin Chłodnicki, Paweł Zeller
- Marketing relacji - sposób na sukces rynkowy przedsiębiorstwa sportowo-rekreacyjnego - Agnieszka Widawska-Stanisz

Badania marketingowe w sporcie

- Monitoring mediów - nowoczesne i efektywne narzędzie marketingu sportowego - Sebastian Bykowski.
- Sport w badaniach - Wojciech Pysiewicz.

Bezpieczeństwo w sporcie

- Bezpieczeństwo imprez sportowych - Tadeusz Okoński.
- Monitorowanie sytuacji na stadionach jako istotny element zarządzania klubem sportowym - Mariusz Kamiński

Media w sporcie
- Media i sport - Dr Jacek Trębecki
- Dziennikarstwo sportowe - Andrzej Ostrowski
- Zawód dziennikarz - Paweł Zarzeczny.
- Zawód komentator - Tomasz Smokowski.
- Budowanie sportowej społeczności konsumenckiej na bazie Internetu - Dariusz Kuczyński

Psychologia sportu
- Psychologia sportu - potrzeba czy moda? - Dr Marek Graczyk, Alicja Pęczak.
- Psychologiczna sytuacja startowa sportowca - Dr Marek Graczyk, Alicja Pęczak.
- Czy profesjonalnemu sportowcowi grozi wypalenie zawodowe? - Lidia Borowicz

Kluby sportowe
- Przykład efektywnego rozwoju klubu sportowego w warunkach stagnacji sportu polskiego - Wojciech Witkowski.
- CKM Włókniarz Częstochowa - Lech Małagowski

Materiał informacyjny
- Pierwsze w Polsce studia o specjalności: dziennikarstwo sportowe - Andrzej Ostrowski
- Marketingowe zarządzanie sportem - Prof.dr hab. Henryk Mruk, dr Zygmunt Waśkowski