Tytuł: Zarządzanie Produktem Klubu Sportowego
Autorzy: Ryszard Panfil
ISBN: 83-918553-1-7
Wydawca:  Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie, 2005
Język: POL
 

Indeks:

1. Wstęp

2. Fazy rozwoju klubu sportowego - od stowarzyszenia do spółki (współautor: Marcin Duda)
- Faza społecznego (spontanicznego) rozwoju klubu
- Faza publicznego rozwoju klubu
- Faza rynkowego rozwoju klubu

3. Produkt klubu sportowego
- struktura, wytwarzanie, dystrybucja
- Struktura produktu klubu sportowego
- Wytwarzanie produktu klubu sportowego (współautor: Tomasz Seweryniak)
- Proces pozyskiwania kadr
- Alokacja kompetencji
- Formowanie efektywnego zespołu (coaching)
- Negocjowanie warunków uczestnictwa
- Wyznaczanie zadań
- Koordynacja przygotowań
- Regulowanie aktywności graczy
- Kontrola sprawności działania
- Wymiana graczy
- Tworzenie i promocja widowiska sportowego (public relation)
- Dystrybucja produktu klubu sportowego (współautor Magdalena Kamińska)
- Przestrzeń rynkowa
- Clienting
- Sponsoring (współautor: Bartosz Krawczyński)
- Transfer gracza
- Przestrzeń publiczna Subwencje i dotacje
- Przestrzeń społeczna Darowizna i mecenat

4. Strategie zarządzania produktem klubu sportowego (współautor: Paweł Barylski)
- Współczesne strategie zarządzania
- Strategie zarządzania klubem w warunkach rynkowych
- Strategia intensywnego rynkowego rozwoju klubu
- Strategia ekstensywnego rynkowego rozwoju klubu
- Strategia publicznego rozwoju klubu
- Zarządzanie klubem w warunkach kryzysu