ImageNa prezentowaną ofertę składają się 3-letnie studia licencjackie oraz 2 letnie studia magisterskie (w przypadku ich uruchomienia). Zagadnienia studiów łączą w sobie elementy ogólnej wiedzy z zakresu zarządzania, finansów i marketingu ze specjalistycznymi przedmiotami przygotowującymi do pracy w zawodzie. Wśród nich można wymienić m.in.: marketing sportowy, infrastrukturę sportową, organizację imprez sportowych itp.

Student po ukończeniu studiów nie tylko otrzymuje tytuł zawodowy i dyplom państwowej wyższej uczelni, ale także dysponować będzie wiedzą z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych. Nabywa więc kompetencje ułatwiające pracę w zawodzie. Wśród nich można wymienić umiejętność analizowania sytuacji rynkowej organizacji sportowych, planowania ich działalności operacyjnej i strategicznej oraz dysponowania posiadanymi zasobami.

Do grona osób prowadzących zajęcia na obu stopniach studiów zaliczają się wybitni teoretycy z zakresu zarządzania i finansów oraz praktycy, którzy w trakcie zawodowej kariery pełnili i nadal pełnią funkcje zarządzające w organizacjach sportowych.

Oferta na rok 2012/2013

Nazwa oferty edukacyjnej:

- Studia I stopnia  - Zarządzanie sportem.
- Studia II stopnia - Zarządzanie organizacjami sportowymi i turystycznymi (studia na etapie uruchamiania)

Terminy naboru i start programu:

Zgłoszenia przyjmowane przez Internet.
Terminy:
- Studia I stopnia od 23.04.2012 do 10.07.2012
- Studia II stopnia od 23.04.2012 do 13.07.2012 (w przypadku uruchomienia studiów)

W obu przypadkach ewentualny dodatkowy termin naboru to: 13.08.2012 do 21.09.2012

W obu przypadkach start programu w X 2012

Zasady przyjęć:

Na studia I stopnia słuchacze wyłonieni na podstawie konkursu. Punktowane są: wynik egzaminu maturalnego (dojrzałości)

Na studia II stopnia (w przypadku ich uruchomienia) decydować będzie średnia ocen zdobyta przez kandydata na studiach I stopnia

Opłaty:

Opłata rekrutacyjna.
Studia stacjonarne bezpłatne.
Studia niestacjonarne płatne (poziom opłat jeszcze nie został ustalony).


Charakterystyka oferty

Nazwa Uczelni prowadzącej program:

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Miejsce prowadzenia zajęć:

Katowice

Czas trwania:

Studia I stopnia – 6 semestrów – studia licencjackie
Studia II stopnia – 4 semestry – studia magisterskie

Kierunek studiów:

Zarządzanie

Specjalność:

Zarządzanie sportem

Typ studiów:

Studia licencjackie.
Studia magisterskie (w przypadku uruchomienia).

Tryb studiów:

stacjonarne

Wydział:

Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką

Język zajęć:

polski