ImageCzas trwania studiów MBA: 2 lata, ok. 550 godzin; 1 rok: Fundamenty Biznesu; 2 rok: Specjalizacja; Nauka w systemie zaocznym; Spotkania raz w miesiącu.
Moduły odbywać się będą w dniach: czwartek, piątek sobota oraz jeżeli będzie to konieczne w  innym wyznaczonym dniu tygodnia. Liczba godzin/Moduł: 30 h, wliczając egzamin kończący każdy Moduł, czas trwania zajęć: 9.00 -18.00.
Egzamin pisemny kończący każdy MODUŁ; Zajęcia prowadzone w oparciu o studium przypadków; Obrona Dyplomu po zaliczeniu wszystkich modułów.

Uczestnik uzyskuje Dyplom MBA Politechniki Gdańskiej, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Gdańskiej oraz Certyfikaty dla poszczególnych Modułów tematycznych, po złożonych egzaminach:
Liverpool University, APMG PRINCE2® Foundation, APMG MSP® Foundation, APMG P3O®

Program Studiów (Politechnika Gdańska zastrzega sobie prawo do zmian w powyżej przedstawionym programie studiów.):

I rok: Fundamenty Biznesu 10 Modułów
•    Przywództwo i rozwój interpersonalny
•    Zarządzanie projektami i procesami
•    Finanse w podejmowaniu decyzji biznesowych
•    Sesja wymiany doświadczeń: Zarządzanie Projektami
•    Zarządzanie ludźmi w biznesie
•    Polityka biznesu i zarządzanie strategiczne, zarządzanie zmianą
•    Rachunkowość w podejmowaniu decyzji biznesowych
•    Ekonomia biznesu
•    Prawo biznesu
•    Marketing
•    Zarządzanie operacyjne

II rok: MBA specjalizacja Zarządzanie w Sporcie
•    Zarządzanie projektami sportowymi zgodnie z metodyką PRINCE2™,
•    Zarządzanie programami sportowymi zgodnie z metodyką MSP™,
•    Rola biur wsparcia w zarządzaniu przedsięwzięciami sportowymi zgodnie z metodyką P3O™,
•    Budżetowanie przedsięwzięć sportowych,
•    The international Football Industry; Football and the media,
•    Sports Marketing,
•    Sports Law,
•    Gra symulacyjna

 Oferta na rok 2012/2013

Nazwa oferty edukacyjnej:

Studia Podyplomowe MBA Zarządzanie w Sporcie

Terminy naboru i start programu:

Nabór trwa;
Start programu – po zebraniu grupy kandydatów zakwalifikowanych jako słuchacze

Zasady przyjęć:

Weryfikacja kandydatów na podstawie złożonej dokumentacji rekrutacyjnej oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
Warunki naboru:
- Wykształcenie wyższe I lub II stopnia
- 3 letnie doświadczenie zawodowe
- Bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Opłaty:

Wkład własny uczestników: 35.000 - za 2 lata nauki, z możliwością rozłożenia na raty (warunki ustala się indywidualnie)


Charakterystyka oferty

Nazwa Uczelni prowadzącej program:

Politechnika Gdańska

Miejsce prowadzenia zajęć:

Gdańsk

Czas trwania:

4 semestry

Kierunek studiów:

Zarządzanie

Specjalność:

Zarządzanie w Sporcie

Typ studiów:

Studia Podyplomowe MBA

Tryb studiów:

niestacjonarne

Wydział:

Zarządzania i Ekonomii

Język zajęć:

I rok j.angielski; II rok j.angielski i j.polski