ImageCelem kursu jest profesjonalne doskonalenie kadr w dziedzinie zarządzania szeroko rozumianą kulturą fizyczną poprzez stworzenie warunków dla pogłębienia wiedzy i doskonalenia umiejętności menedżera sportu. Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie (wymagane jest dostarczenie do rozpoczęcia kursu dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe).
Kurs jest adresowany w szczególności do kadry kierowniczej i pracowników: ośrodków sportu i rekreacji, klubów sportowych, działających w różnych dyscyplinach; stowarzyszeń kultury fizycznej, w tym polskich związków sportowych; nowo powstających organizacji sportu, które mają się zajmować zarządzaniem ligami sportowymi;  przedsiębiorstw, które rozważają inwestycje w sport lub są potencjalnymi sponsorami organizacji sportowych; mediów, realizujących transmisje sportowe i w ten sposób uczestniczących w przekazywaniu produktów sportowych kibicom; a także studentów i absolwentów (zwłaszcza uczelni ekonomicznych i wychowania fizycznego), którzy chcą się specjalizować w zarządzaniu i marketingu sportowym.

Kierownikiem kursu i głównym prowadzącym jest mgr Tomasz Redwan. Pozostałymi wykładowcami są specjaliści rynkowi (praktycy) z zakresu zarządzania sportem i marketingu sportowego m.in. Grzegorz Alaksander Kita, Michał Drelich, Andrzej Krok, Michał Łukawski, Michał Mango, Paweł Januszewski, dr Adam Khonke, Michał Wierzbicki czy Tomasz Wolfke.

Oferta na rok 2013/2014

Nazwa oferty edukacyjnej:

Kurs Menedżera Sportu

Terminy naboru i start programu:

19 października - 8 grudnia 2013 (weekendowy, 7 tygodni)
22 marca - 18 maja 2014 (weekendowy, 7 tygodni)
18 października - 7 grudnia 2014 (weekendowy, 7 tygodni)

Zasady przyjęć:

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie (wymagane jest dostarczenie do rozpoczęcia kursu dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe).

Opłaty:

Cały kurs  1599 zł brutto


Charakterystyka oferty

Nazwa Instytucji prowadzącej program:

Polska Akademia Sportu Placówka Kształcenia Ustawicznego

Miejsce prowadzenia zajęć:

Warszawa

Czas trwania:

1 semestr

Kierunek:

menedżerski

Specjalność:

Menedżer sportu

Typ:

Kurs, 7 zjazdów sob. – niedz. po ok. 6h zajęć plus e-learning

Tryb:

niestacjonarne

Język zajęć:

polski