ImageStudia podyplomowe Menedżer Sportu prowadzone przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Polską Akademią Olimpijską są najstarszym programem tego rodzaju w Polsce - do tej pory odbyło się już 11 edycji.

Kształcimy kompetentnych i skutecznych profesjonalistów, którzy są w stanie zapewnić realizację celów sportowych, przy uwzględnieniu realiów rynkowych. Nasi absolwenci są sprawnymi menedżerami i animatorami przedsięwzięć sportowych, sprawdzają się doskonale zarówno w sektorze prywatnym jak i w administracji publicznej.

Oferta ta jest więc skierowana do obecnych i przyszłych menedżerów sportu (klubów i związków sportowych, obiektów sportowo-rekreacyjnych, firmach przemysłu sportowego itp.), do byłych i aktualnych sportowców (chcących pozostać w branży po zakończeniu kariery zawodniczej) oraz do nauczycieli wychowania fizycznego (dla których może być elementem awansu zawodowego).

Program studiów Menedżer sportu obejmuje m.in. następujące bloki tematyczne: Podstawy zarządzania w sporcie, Praktyczne aspekty zarządzania organizacjami sportowymi, Marketing i komunikacja społeczna w zarządzaniu sportem, Systemy organizacji sportu w UE, Warsztaty menedżerskie, Nowoczesne metody zarządzania personelem, PR w sporcie, Bezpieczeństwo imprez sportowych, Seminarium dyplomowe.

Większość zajęć jest prowadzona przez praktyków oraz osoby czynnie związane z branżą sportową. Wybrane zajęcia odbywają się poza uczelnią, np. na obiektach sportowych współpracujących z nami instytucji partnerskich. Większość spotkań ma natomiast miejsce w bardzo nowoczesnym Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nowoczesna infrastruktura obejmuje m.in. sale wykładowe wyposażone na miarę XXI wieku, przestronną bibliotekę oraz szeroki dostęp do Internetu. Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego Menedżer Sportu.

Wykładowcami na studiach są pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego i innych wyższych uczelni, zajmujący się problematyką zarządzania w sporcie oraz doświadczeni praktycy - eksperci, którzy dzielą się ze słuchaczami swoją wiedzą i doświadczeniem. Są to eksperci rekomendowani przez Polską Akademię Olimpijską, przedstawiciele polskich związków sportowych, przedstawiciele korporacji sponsorujących sport, dziennikarze sportowi, organizatorzy dużych krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć sportowych.

Lista instytucji partnerskich, współpracujących z nami praktyków, szczegółowy program studiów oraz portrety naszych absolwentów dostępne są na stronie internetowej Katedry Zarządzania w Turystyce Uniwersytetu Jagiellońskiego, która prowadzi opisywane tutaj studia podyplomowe Menedżer Sportu.

Wg ankiet przeprowadzonych wśród studentów edycji 2012/2013: 100% poleciłoby swoim bliskim, 100% podjęłoby te studia raz jeszcze.


Oferta na rok 2013/2014

Nazwa oferty edukacyjnej:

Studia podyplomowe Menedżer Sportu

Terminy naboru i start programu:

Nabór trwa; rozpoczęcie studiów w październiku 2013

Zasady przyjęć:

- kryterium formalne: wymagany poziom wykształcenia wyższego: dyplom licencjata lub magistra; studia mogą podjąć również studenci ostatnich lat studiów.
- wpłacenie opłaty, złożenie dokumentów,
- decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłaty:

4200 złotych (całość studiów)


Charakterystyka oferty

Nazwa Uczelni prowadzącej program:

Uniwersytet Jagielloński

Miejsce prowadzenia zajęć:

Kraków

Czas trwania:

2 semestry

Kierunek studiów:

Zarządzanie

Specjalność:

Menedżer Sportu

Typ studiów:

podyplomowe

Tryb studiów:

niestacjonarne

Wydział:

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej | Katedra Zarządzania w Turystyce

Język zajęć:

polski