ImageStudia magisterskie Zarządzanie w sporcie Uniwersytetu Jagiellońskiego są innowacyjną ofertą edukacyjną na skalę Polski. Są one przeznaczone dla ambitnych młodych ludzi, pragnących powiązać karierę zawodową z pasją sportową. Naszym celem jest pomóc naszym studentom stać się skutecznymi menedżerami oraz kreatorami sportu w różnego rodzaju organizacjach sportowych i przedsiębiorstwach przemysłu sportowego.

Pierwszy rok studiów to przede wszystkim (choć nie wyłącznie) przedmioty kierunkowe z zakresu Zarządzania. Jest to więc rok dający ogólną wiedzę menedżerską studentom, tworzący podstawy do zajęć specjalizacyjnych drugiego roku oraz umożliwiający naszym absolwentom skuteczne ubieganie się o pracę w branżach innych niż specjalizacja. Są to przedmioty z zakresu strategii zarządzania, przedsiębiorczości, konkurencji, marketingu, rachunkowości czy prawa. Obok elementów związanych z ogólnie pojętym zarządzaniem odwołują się także do praktyki sportowej.

Natomiast drugi rok to przede wszystkim przedmioty specjalizujące dobierane przez studenta z listy tzw. fakultetów. Dzięki tym przedmiotom studenci uzyskują pogłębioną wiedzę z branży sportowej. Są to m.in.: Planowanie imprez sportowych, Media a sport, PR w sporcie, Organizacja sportu, Bezpieczeństwo imprez sportowych, Organizacja wirtualna w sporcie i inne. Część fakultetów prowadzona jest przez praktyków- osoby na co dzień pracujące zawodowo w branży sportowej a także współpracujących z UJ wykładowców uniwersytetów polskich i zagranicznych.

Choć w czasie studiów uzupełniających magisterskich studenci nie mają obowiązku odbywania praktyk studenckich, to jednak zachęcamy naszych studentów i wspieramy ich starania w odbywaniu staży branżowych - w tym także we współpracujących z nami instytucjach z branży sportowej.

Lista instytucji partnerskich, współpracujących z nami praktyków, szczegółowy program studiów oraz portrety naszych absolwentów dostępne są na stronie internetowej Katedry Zarządzania w Turystyce Uniwersytetu Jagiellońskiego, która prowadzi opisywane tutaj studia Zarządzania w Sporcie.

Zajęcia w ramach tych studiów odbywają się praktycznie w jednym miejscu: nowym budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ. Nowoczesna infrastruktura obejmuje m.in. sale wykładowe wyposażone na miarę XXI wieku, przestronną bibliotekę oraz szeroki dostęp do Internetu. Wybrane aktywności odbywają się w obiektach sportowych poza Uczelnią. Jeszcze inne zajęcia prowadzone są w rzeczywistości wirtualnej - przy użyciu platformy zdalnego nauczania Pegaz. Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w formie zjazdów weekendowych, zwykle co dwa tygodnie.

Studia Zarządzanie w sporcie to nie tylko przewidziane programem zajęcia czy fakultatywne staże. To także możliwość ciekawych działań w kole naukowym "Menedżer Sportu", spotkania z ludźmi sportu, wyjazdy na imprezy turystyczne czy sportowe, mecze między studentami a kadrą Katedry. To czas na eksplorację Krakowa, bogate życie studenckie i spotkania z ciekawymi ludźmi. To wreszcie czas na realizację własnych pasji oraz budowanie fundamentu sukcesu zawodowego.


Oferta na rok 2013/2014

Nazwa oferty edukacyjnej:

Studia magisterskie uzupełniające Zarządzanie w Sporcie

Terminy naboru i start programu:

Nabór trwa; rozpoczęcie studiów w październiku 2013

Zasady przyjęć:

- kryterium formalne: dyplom ukończenia studiów wyższych (przynajmniej studiów licencjackich) dowolnego kierunku;
- lista rankingowa ustalana w 80% na podstawie średniej ze studiów, w 20% na podstawie osiągnięć sportowych (w tym także trenerskich i organizacyjnych).

Opłaty:

- opłata rekrutacyjna: 75 zł;
- czesne: studia stacjonarne są bezpłatne, studia niestacjonarne: 2300 za semestr


Charakterystyka oferty

Nazwa Uczelni prowadzącej program:

Uniwersytet Jagielloński

Miejsce prowadzenia zajęć:

Kraków

Czas trwania:

4 semestry

Kierunek studiów:

Zarządzanie

Specjalność:

Zarządzanie w Sporciee

Typ studiów:

drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie)

Tryb studiów:

stacjonarne oraz niestacjonarne

Wydział:

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej | Katedra Zarządzania w Turystyce

Język zajęć:

polski