MarketingSportowy.pl
    
Logowanie
Sonda
Po zawieszeniu rozgrywek sportowych z powodu pandemii koronawirusa, kluby powinny:
zwolnić dział marketingu aby czasowo ograniczyć wydatki i poczekać na lepsze czasy.
rozwinąć swoją komunikację i zbudować nowe projekty marketingowe.
        
Oferta Edukacyjna
Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
słowa kluczowe: Zarządzanie sportem, zarządzanie orgniazacjami sportowymi i turystycznymi   
ImageNa prezentowaną ofertę składają się 3-letnie studia licencjackie oraz 2 letnie studia magisterskie (w przypadku ich uruchomienia). Zagadnienia studiów łączą w sobie elementy ogólnej wiedzy z zakresu zarządzania, finansów i marketingu ze specjalistycznymi przedmiotami przygotowującymi do pracy w zawodzie. Wśród nich można wymienić m.in.: marketing sportowy, infrastrukturę sportową, organizację imprez sportowych itp.

Czytaj
Politechnika Gdańska
słowa kluczowe: Zarządzanie w Sporcie - Studia Podyplomowe MBA   
ImageCzas trwania studiów MBA: 2 lata, ok. 550 godzin; 1 rok: Fundamenty Biznesu; 2 rok: Specjalizacja; Nauka w systemie zaocznym; Spotkania raz w miesiącu.
Moduły odbywać się będą w dniach: czwartek, piątek sobota oraz jeżeli będzie to konieczne w  innym wyznaczonym dniu tygodnia. Liczba godzin/Moduł: 30 h, wliczając egzamin kończący każdy Moduł, czas trwania zajęć: 9.00 -18.00.
Egzamin pisemny kończący każdy MODUŁ; Zajęcia prowadzone w oparciu o studium przypadków; Obrona Dyplomu po zaliczeniu wszystkich modułów.

Czytaj
Polska Akademia Sportu
słowa kluczowe: Kurs Menedżera Sportu   
ImageCelem kursu jest profesjonalne doskonalenie kadr w dziedzinie zarządzania szeroko rozumianą kulturą fizyczną poprzez stworzenie warunków dla pogłębienia wiedzy i doskonalenia umiejętności menedżera sportu. Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie (wymagane jest dostarczenie do rozpoczęcia kursu dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe).
Czytaj
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
słowa kluczowe: Podyplomowe Studia Marketingu Sportu   
ImagePierwsze w Polsce Podyplomowe Studia Marketingu Sportu są prowadzone we współpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim, spółką zarządzająca rozgrywkami Tauron Basket Ligi, Polskim Związkiem Tenisowym oraz Golf Parks Poland.  Istnieje możliwość odbywania praktyk i staży we współpracujących z SGH organizacjach.
Czytaj
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
słowa kluczowe: Studia magisterskie uzupełniające Zarządzanie w Sporcie   
ImageStudia magisterskie Zarządzanie w sporcie Uniwersytetu Jagiellońskiego są innowacyjną ofertą edukacyjną na skalę Polski. Są one przeznaczone dla ambitnych młodych ludzi, pragnących powiązać karierę zawodową z pasją sportową. Naszym celem jest pomóc naszym studentom stać się skutecznymi menedżerami oraz kreatorami sportu w różnego rodzaju organizacjach sportowych i przedsiębiorstwach przemysłu sportowego.

Czytaj
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
słowa kluczowe: Studia podyplomowe Menedżer Sportu   
ImageStudia podyplomowe Menedżer Sportu prowadzone przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Polską Akademią Olimpijską są najstarszym programem tego rodzaju w Polsce - do tej pory odbyło się już 11 edycji.

Czytaj
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
słowa kluczowe: Studia podyplomowe - Marketing Sportu. Sport w Marketingu   
ImageStudia „Marketing Sportu. Sport w Marketingu” są pierwszymi w Małopolsce specjalistycznymi studiami podyplomowymi zajmującymi się marketingiem sportowym.
Założeniem studiów jest kompleksowe i praktyczne podejście do poruszanych zagadnień czyli połączenie elementów zarządzania strategicznego, strategii marketingowych i promocyjnych oraz efektywnej współpracy ze sponsorami i polityki wizerunkowej.


Czytaj
Zgłoś propozycję Oferty Edukacyjnej!
słowa kluczowe: studia, kursy, menedżer sportu, porogramy szkoleniowe, Uczelnie, instytucje kształcące, firmy szkoleniowe   
Image"Oferty Edukacyjne" to nowy dział w portalu.
Naszym celem jest udostępnienie informacji o możliwościach nauki dla osób zainteresowanych branżą sportową.
Umożliwiamy uczelniom oraz innym instytucjom kształcącym promowanie swoich ofert w zakresie zarządzania sportem, marketingu sportu, prawa sportowego czy też kursów na managera sportu.

Jak dodać ofertę edukacyjną?

Czytaj
<< [ 1 ] >>


 
 

na marginesie

W interpretacji marketingu sportowego - informacja o tym, że konkurencyjna drużyna pozyskała znaczącego sponsora wcale nie musi być, i najczęściej nie jest, negatywną dla pozostałych uczestników rynku.(...)

MarketingSportowy.pl