top of page

Obracamy się w trójkącie


„Marketing sportowy należy rozumieć jako działania podejmowane przez specjalistów marketingu produktów przemysłowych i usług, którzy wykorzystują sport jako instrument promocji produktów i usług. Te działania realizowane są poprzez sponsoring sportowy.”

Jest to pierwsza definicja "marketingu sportowego" zaczerpnięta z amerykańskiej prasy autorstwa L. Kesler z 1979 roku. Cytowana powyżej definicja powstała w otoczeniu, w którym organizacje i związki sportowe, kluby oraz zawodnicy nie używali narzędzi zarządzania marketingowego. Współcześnie, kiedy sport jest powszechnie wykorzystywany do kreowania i rozwijania marek rynkowych, a organizacje sportowe i kluby wykorzystują narzędzia marketingu strategicznego i świadomie budują swoje pozycje konkurencyjne, uproszczenie sprzed prawie 30 lat jest archaizmem.

Polscy specjaliści konsekwentnie przywołują definicje, według których w zakres marketingu sportowego wchodzą tylko dwa podstawowe obszary,  jednak my w portalu MarketingSportowy.pl wyróżniliśmy jeszcze jeden obszar zainteresowania marketingu sportowego:  

Asset 2@3x.png

1

2

3

Marketing przedsiębiorstw realizowany poprzez sport.

Marketing produktów i usług związanych ze sportem.

Marketing organizacji sportowych.

02

Taka interpretacja marketingu sportowego, która uwzględnia również marketing organizacji sportowych, to kombinacja myśli i definicji zaproponowanych pod koniec lat dziewięćdziesiątych przez takich autorów jak M. Shank, A. Evans oraz D. Shilbury. Jako twórcy portalu opowiadamy się właśnie za tą definicją marketingu sportowego, ponieważ w przeciwieństwie do pierwszych opracowań, uwzględnia ona strategiczny charakter zarządzania organizacją sportową. Zarządzania, którego celem jest nie tylko osiąganie wyniku sportowego ale również rozwój organizacyjny i ekonomiczny.

Marketing przedsiębiorstw wolnorynkowych realizowany poprzez sport 

Wykorzystuje sport i widowiska sportowe do promowania produktów i marek. Używa sponsoringu jako najskuteczniejszego instrumentu współpracy przedsiębiorstw rynkowych z organizacjami sportowymi. Chociaż wykorzystuje skojarzenia ze sportem to często odnosi się do promowaniem marek i produktów niezwiązanych z uprawianiem sportu. Potocznie uważany za jedyną dziedzinę marketingu sportowego. 

Marketing produktów i usług sportowych 

Marketing produktów sportowych, usług i widowisk skierowany do konsumentów sportu polega na wykorzystywaniu marketingu do promowania uczestnictwa w sporcie i widowiskach sportowych. 

Marketing organizacji sportowych

Nie jest zawężony wyłącznie do tworzenia produktu sportowego. Dotyczy budowania organizacji sportowej, która zarządzana w zaplanowany sposób: kreuje kulturę organizacji, skupia się wokół wartości symbolizowanych przez markę, i w celowy sposób, komunikuje się z otoczeniem. Celem takiego sposobu zarządzania organizacją sportową jest przyciągnięcie sponsorów, widzów, zdobywanie finansowania i angażowanie do współpracy przedsiębiorstw rynkowych.

Logo_brakedown_horizontal_wordmark_BLACK_main.png
bottom of page